Et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø er noe vi prioriterer høyt, sier Beate Hamre Deck, HR-direktør i Bane NOR.

Bane NOR blir partner i Diversitas

Mangfoldsnettverket Diversitas har som mål å jevne ut kjønnsbalansen og øke mangfoldet i byggenæringen. Bane NOR blir en sentral partner for å løfte dette arbeidet videre.

Neda Beyzavi

12/2/24

Det statlige foretaket er en av Norges største byggherrer, med ansvar for planlegging og bygging av jernbaneprosjekter.

– Vår strategi heter «Et fremoverlent Bane NOR». Det gjelder også vårt arbeid for å skape et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Dette er noe vi prioriterer høyt, sier Beate Hamre Deck, HR-direktør i Bane NOR.

Hun forteller at foretaket har satt i gang flere initiativer for at alle ansatte skal kunne være seg selv, og oppleve aksept for den de er.

– Vi ser at mangfold styrker oss og gir oss større bredde. Det skaper mer effektive arbeidsfellesskap og lønnsomme prosjekter. Derfor er vi glade for både å kunne bidra i Diversitas og dra nytte av nettverkets felles ressurser, sier Deck.

Viktig samfunnsaktør

Styreleder Tom Ivar Myhre ønsker Bane NOR velkommen til Diversitas og er veldig glad for at en så viktig samfunnsaktør og oppdragsgiver blir partner.

— Bane NOR er en nøkkelaktør i næringen og har en stor plass i det norske samfunnet. Vi gleder oss stort til samarbeidet og håper på aktiviteter som kommer mangfoldsarbeidet til nytte, både i prosjektene, næringen og samfunnet, sier Myhre.

Han mener Diversitas vekst gir større kapasitet til å gjennomføre viktige prosjekter både for partnerne og næringen generelt.

– I tillegg blir vi en enda sterkere stemme både i næringen spesielt og samfunnet generelt, avslutter han.

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere