Diversitas er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen, og en møteplass for folk i bransjen. Vi jobber målrettet med å øke bransjens attraktivitet, og gjennom vårt arbeid bidrar vi til å skape en holdningsendring i bransjen og sikre kompetansevekst i årene som kommer.

Vår historie

Styret

Arbeidsgrupper

Advisory Board

Presse

Siste nytt:

Se nyhetsarkiv

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere