Diversitas_Marianne og Jimmy_Foto

Diversitas er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen, og en møteplass for folk i bransjen. Vi jobber målrettet med å øke bransjens attraktivitet, og gjennom vårt arbeid bidrar vi til å skape en holdningsendring i bransjen og sikre kompetansevekst i årene som kommer.

EBA har målt kvinneandelen i norsk bygg- og anleggsbransje. I 2019 var det kun 8% kvinner totalt i bransjen. 2% av disse er fagarbeidere. Diversitas ønsker å jobbe målrettet med å styrke kvinneandelen i bransjen og synliggjøre gjennom våre kanaler både rollemodeller og hvilken kompetanse bransjen trenger i årene fremover.

Dette er en bransje som har et stort behov for mangfold, der behovet for innovasjon, nytenkning, digitalisering og teknologi er stort.

Vårt mål på vegne av bransjen er å øke kjønnsbalansen fra 8% til 20% i løpet av de neste 5 år.

Vi trenger også å åpne opp synet på bransjen for de som ikke kjenner vår bransje så godt. Her er det plass til alle, og det skal Diversitas bidra til.

Diversitas ble opprettet høsten 2019, bygget på verdiene toleranse, raushet og respekt. Stifterne er: Mesta, AF Gruppen, Veidekke, Betonmast, Backe, Baneservice og JM Norge. Nettverket drives primært av stifterne, samt et Advisory Board.