Egne kvinnegarderober på byggeplass

Jubler for egne kvinnegarderober på byggeplass

Diversitas og bygg.no

25/8/20

- Dette er på høy tid. At det nå kommer inn som et absolutt krav er veldig bra, og det er et godt eksempel på hvor mye påvirkning myndighetene og byggherrene egentlig har, sier Diversitas-leder og organisasjonssjef i Mesta, Metha Marie Leonhardsen til Byggeindustrien.

Her uttaler Diversitas ved Metha Leonardsen oss om den veldige gode nyheten om egne garderober for kvinner på byggeplass.

Les artikkelen på bygg.no; https://www.bygg.no/article/1441075

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere