Flere jenter søker bygg- og anleggsteknikk

Flere jenter søker bygg- og anleggsteknikk viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet

Metha Leonardsen

5/8/20

På vegne av Diversitas er det en stor glede å se at det er flere unge jenter som har søkt seg til vår bransje i år. Det er et godt utgangspunkt for fremtiden.
Skolene har en utrolig viktig rolle i arbeidet med kultur,miljø og holdninger, og for å sikre at disse ungene jentene får en god start på sin arbeidskarriere i vår spennende bransje.

"Av i alt 187.500 søkere i videregående skole, har 92 prosent fått tilbud om plass. Rekordmange jenter søker seg til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon skrives det i dag på bygg.no"

Les hele artikkelen her: https://www.bygg.no/article/1439496

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere