Mette Hareide er HR sjef hos Heidenreich og leder arbeidet med mangfold.

Heidenreich blir partner i Diversitas

Heidenreich har nylig blitt stolt partner i Diversitas nettverket. Som den første VVS/VA-grossisten i dette nettverket, forplikter Heidenreich seg til å øke mangfoldet både internt og i bransjen.

Neda Beyzavi

15/1/24

Heidenreich engasjement for mangfold er drevet av troen på at et bredt spekter av perspektiver, bakgrunner og erfaringer ikke bare beriker virksomheten, men også styrker selskapets samlede potensial. Derfor jobber vi aktivt med konkrete tiltak for å fremme mangfold i praksis.

- Et av våre grunnleggende prinsipper er å verdsette kvaliteten i jobben den enkelte kan bidra med, uavhengig av for eksempel kjønn, religion, etnisitet eller legning. Vi mener at alle ansatte skal ha like muligheter til å utvikle seg og bidra til selskapets suksess, og vi jobber kontinuerlig med å skape et inkluderende arbeidsmiljø hvor alle føler seg verdsatt og respektert, sier HR-sjef Mette Hareide i Heidenreich.

Dagens Heidenreich består av mange ulike bakgrunner, ikke bare med tanke på teoretisk og praktisk bakgrunn, men også hvor vår slekt kommer fra og hvordan vi lever. Vi er representert med ca. 30 ulike nasjonale utspring, stor variasjon i religions- tilknytning og vi har menn som bor med menn, kvinner som bor med kvinner og kvinner og menn som bor sammen, samarbeid med NAV og ansatte som ønsker å jobbe utover pensjonsalder. Alle disse ulike menneskene utgjør det fargerike Heidenreich som vi er så stolte av i dag.

Heidenreich har en egen mangfoldsgruppe

Heidenreich er godt i gang med jobben med å både definere og konkretisere mangsfoldarbeidet og de har etablert en egen mangfoldsgruppe ledet av HR- sjef Mette Hareide. Denne gruppen fokuserer på fem nøkkelområder: kjønn, etnisitet, seksuell orientering, fysisk og mental helse, samt alder og livsfase.

Gjennom disse områdene jobber vi målrettet med tiltak for å øke kvinneandelen i selskapet, og fremme en kultur fri for mobbing, trakassering og diskriminering. I tillegg er vi samarbeidspartner med Ingeborg- nettverket som jobber aktivt med jobbnærvær og utvidet rett til sykepenger også ved sykefravær etter fylte 70 år.

Inspirasjon til eget mangfoldsarbeid

HR- sjef Mette Hareide påpeker hvorfor Heidenreich har prioritert å inngå partneravtale med Diversita;

- I Diversitas-nettverket er vi sikre på å få inspirasjon til vårt eget mangfoldsarbeid. Vi kan lære av hvordan Diversitas jobber og hva andre partnere har gjort, og ikke minst hvilke tiltak som har hatt effekt. Vi vet at vi kan få konkrete innspill på hvordan vi i Heidenreich kan jobbe systematisk for en inkluderende kultur hos oss, hvordan vi kan fremme gode rollemodeller, få løftet inkludering høyere opp i vår organisasjon og hvordan vi med andre partnere kan samarbeide for et ennå større fokus rundt inkluderende kultur i arbeidslivet.

- Som HR- sjef i Heidenreich mener jeg at mangfold er ikke bare et mål i seg selv, men en nøkkel til suksess. Vi tror at ved å samle mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse, kan vi utvikle innovative løsninger, forstå og betjene et bredt spekter av kunder, og skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø. Derfor jobber vi med mangfold, for i Heidenreich ser vi viktigheten av og vi forplikter oss til å fortsette arbeidet med å fremme mangfold i praksis. Og her har vi fortsatt mye å lære og Diversitas vil kunne være en viktig læringsarena for Heidenreich. Samtidig som vi også kan lære bort utfra de erfaringene vi har gjort oss.

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere