Gudmund Roen og Gry Lene Kløvstad Foto: HI Entreprenører

HI Entreprenør blir partner i mangfoldsnettverket Diversitas

HI Entreprenører som består av anleggsvirksomhetene Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Contur og NOMAS, har som et ledd i sitt mangfoldsarbeid blitt partner i Diversitas.

Neda Beyzavi

9/11/23

Diversitas er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen. Leder for HR i HI Entreprenører, Gry Lene Kløvstad, ser på partnerskapet i Diversitas som en naturlig del av konsernets satsing på arbeidet med mangfold og inkludering.

Det å styrke mangfold og øke kjønnsbalansen i bygg- og anleggsbransjen er en felles utfordring som vi selvsagt må ta del i. Vi må erkjenne at det fortsatt må jobbes med holdningsendring på flere områder – og her er nettverket og kompetansen som Diversitas representerer viktig. Vår bransje er i endring, og vi står midt i en omstilling som vil kreve flere hender og hoder. Vi må gjøre oss mer attraktive for kvinner, vi trenger ulik erfaring og kompetanse, aldersspenn – og vi må forstå verdien av team med mennesker som har ulike syn og forskjellig bakgrunn. Dette er et viktig og langsiktig arbeid, og vi er på riktig vei, sier Kløvstad.

HI Entreprenører har nylig etablert «Jenter i Anlegg», som er en arena og et kvinnenettverk på tvers i konsernet. «Jenter i Anlegg» har som hovedformål å beholde og utvikle kvinnene som er ansatt i selskapene - i tillegg til å tiltrekke seg flere kvinner som vil søke jobber i anleggsbransjen.

Daglig leder i Hæhre Entreprenør, Gudmund Roen, trekker også frem «Fremtidens skole» som de har kjørt i Vikersund siden 2016. «Fremtidens skole» er et praksisrettet utdanningsløp for unge mennesker som ikke mestrer de tradisjonelle løpene.

Vi har i løpet av disse årene hatt over 120 elever i praksisrettet utdanning, og over 80 prosent av disse ungdommene er i dag ute i jobb. Vi snakker om en gruppe unge mennesker som ofte faller mellom to stoler. Og når vi definerer mangfold så er denne gruppen både en viktig ressurs for bransjen vår, og ikke minst så er det å komme i jobb avgjørende for egen mestringsfølelse og stolthet - og videre det å oppleve en meningsfull hverdag og følelse av å bidra i fellesskapet. Vi er stolte av «Fremtidens skole», avslutter Roen.

Styreleder i Diversitas Tom Ivar Myhre er stolt over at en av Norges største anleggsvirksomheter som HI Entreprenører velger å bli en del av fellesskapet i Diversitas. 

«Fremtidens skole» er et svært godt eksempel på hvordan vi kan omskape utfordringer til muligheter for ungdom som ikke finner seg til rette i det tradisjonelle     skolesystemet. Vi i Diversitas applauderer HI Entreprenørers innsats for å  gi disse unge en sjanse til å utvikle seg gjennom praktisk læring og nær veiledning fra erfarne fagfolk.
Dette initiativet er en fantastisk modell for inkludering og kompetansebygging som vi ser frem til å støtte og inspirere til lignende tiltak i bransjen for å fremme mangfold og mestringsfølelse, sier Myhre.

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere