Hva har du anlegg for?

Bygg og anleggsbransjen sitter med lite mangfold og svak kjønnsbalanse. Hvorfor tror du det er sånn? Hun har enda ikke møtt veggen. Veggen av holdninger som legger usynlige begrensninger på hennes valg her i livet. Hva er det verste som ville skje om vi fikk større og bedre kjønnsbalanse inn i bygg- og anleggsbransjen? Hva mener du mangfold og kjønnsbalanse betyr for nytenkning og innovasjon?

Fredrikke Rønsen

19/3/21

  • Bygg og anleggsbransjen sitter med lite mangfold og svak kjønnsbalanse. Hvorfor tror du det er sånn?
  • Hun har enda ikke møtt veggen. Veggen av holdninger som legger usynlige begrensninger på hennes valg her i livet.
  • Hva er det verste som ville skje om vi fikk større og bedre kjønnsbalanse inn i bygg- og anleggsbransjen?
  • Hva mener du mangfold og kjønnsbalanse betyr for nytenkning og innovasjon?


Dette var problemstillinger Diversitas belyste på årets kvinnedag, 8. mars. 


De fire postene nådde ut til e kvart million facebookbrukere, genererte 3326 likes, 210 kommentarer og ble delt til sammen 141 ganger. Det er ingen tvil om at mangfold og kjønnsbalanse er tema som mange engasjerer seg for. Så med dette brennende engasjementet, hva er neste steg i å skape en endring? Og hva er egentlig den endringen vi ønsker å skape? 

Bildene fra kampanjen viser en jente som bygger et dukkehus og poserer foran store anleggsmaskiner. Som blivende mor synes jeg det er en selvfølge at barnet mitt skal få leke med hva h*n vil. Det bør også være en selvfølge at h*n kan bli hva som helst når h*n blir stor, men er det så enkelt? 

Endringene vi må jobbe for innen økt mangfold og kjønnsbalanse er mange, men vi må starte fra begynnelsen. Vi kan ikke rekruttere flere kvinner til bransjen enn det som utdannes. Så hvordan kan vi legge til rette for at barna våre tørr å ta de valgene de selv vil basert på egne interesser, ikke samfunnets forventninger? Vi må begynne med oss selv, vi må som bransje være klare for å ta imot og ta i bruk mangfoldet. Vi må sørge for at barn og unge vet at de har en mulighet til å jobbe hos oss, uansett bakgrunn, kjønn eller fritidsinteresser. 

For denne debatten bør ikke begrenses til kjønnsbalanse. Vi må sørge for at alle, kvinner, menn, ikke-binære, mennesker med andre etnisiteter, religioner eller legninger føler at de har en plass hos oss. Bygg og anleggsbransjen skal være for alle som ønsker å skape noe! Alle som elsket å bygge med Lego, «kjøre» gravemaskin i sandkassa, lage olabil eller bygge hus i The Sims da de var små. 

Det ble diskutert mye forskjellig i kommentarfeltene på innleggene til Diversitas. Vi så både saklig debatt, deling av tanker og erfaringer, og et og annet «nettroll». Det deilige her var at vi fikk frem mange gode refleksjoner og diskutert mulige tiltak! Tematikken provoserte frem genuint engasjement, og selv får jeg mer og mer tro på at vi skal klare å få til økt mangfold i bygg- og anleggsbransje.

Neste steg er å gå fra å prate om økt mangfold, til å faktisk gjøre noe med det. Her har bransjen, så vel som foreldre og andre aktører, ansvar for at alle som ønsker, skal oppleve at det er mulig å velge den karriereveien de ønsker. 


Så hva nå?


Det finnes mange måter å drive mangfoldsarbeidet videre på. Diversitas er et nettverk av bedrifter som jobber for en mer mangfoldig bygg- og anleggsbransje. Dette gjør vi blant annet gjennom webinarer, workshops og kampanjer slik som denne dere har lest om nå. Et første steg for deg kan være å engasjere deg her, ta del i nettverkets felles kunnskap og engasjement, og dele av egen kompetanse og erfaring. Våre webinarer er gratis, og alle som vil kan melde seg på disse!


I tillegg har vi 2 muligheter for medlemskap, ett for enkeltpersoner og ett for bedrifter (partner).


Ønsker du å bli medlem av Diversitas?

Personlige medlemskap er gratis og uten forpliktelser! Les mer om medlemsfordeler og registrer deg her.


Ønsker din bedrift å bli partner i Diversitas?

Les mer om partnerfordeler, hva våre partnere forplikter seg til å jobbe med her – på samme side kan du ta kontakt med oss for et uforpliktende partnertilbud!

 

La oss jobbe sammen for en mer mangfoldig bygg- og anleggsbransje! 😊

– Fredrikke Rønsen

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere