Hvorfor mangfold?

For bare få år siden var mangfold for de spesielt interesserte, nå er det på vei inn i verdigrunnlaget til stadig flere selskaper. Men hvorfor skal vi ha mangfold? Dette er det viktig å ha et bevisst forhold til om mangfold skal bli en kapitaliserbar verdi og ikke bare det nye buzzordet.

Silje Bull-Njaa Larsen, Inovati AS

15/5/20

For bare få år siden var mangfold for de spesielt interesserte, nå er det på vei inn i verdigrunnlaget til stadig flere selskaper. Men hvorfor skal vi ha mangfold? Dette er det viktig å ha et bevisst forhold til hvis mangfold skal bli en kapitaliserbar verdi og ikke bare det nye buzzordet.

På nettsiden til Diversitas står, ‘Vi er en inkluderende møteplass for alle i bygg- og anleggsbransjen.Vårt mål er å jevne kjønnsbalansen på tvers av bransjen og styrke bransjen med et bredere mangfold.’En visjon det er lett å stille seg bak, og som klinger godt etter år med metoo-avsløringer, black lives matter kampanjer, diskusjoner om kvoteringer i norske styrer, om vi har for få mannlige barnehagearbeidere eller for langt mellom homofile prester. For de fleste sier det seg selv hvorfor vi skal ha et større mangfold; mangfold gir intuitivt mening ut fra et rettferdighetsperspektiv. Men om vi tar det et skritt videre og blir enda mer bevisst på hvorfor vi skal jobbe for mangfold vil vi kanskje oppnå det som ligger i Diversitas sin visjon raskere. Det er mange grunner til mangfold. I dette innlegget pekes det på to viktige grunner.

Mangfold er en realitet

En åpen, inviterende organisasjon som speiler samfunnet det opererer i vil være tillitvekkende og vil oppleves mer relevant. Er din organisasjon en tiltrekkende og troverdig aktør for de som ikke hører til majoriteten? Kan mennesker som skiller seg fra normen kjenne seg trygge på å ‘få en plass ved bordet og å bli løftet frem på samme måte som de som tilhører majoriteten? Om dere ikke kan svare ja på de spørsmålene er dere som organisasjon med på å dra samfunnet i feil retning. Om vi ikke inviterer alle til å sitte ved bordet sløser vi bort verdifull kompetanse, blir mindre attraktive som arbeidsgivere, bidrar til utenforskap, går glipp av innovasjon, skaper lavere engasjement, og større turnoverintensjon blant ansatte. Mangfold er en realitet i Norge, og dette bør, etter min mening, speiles i de organisasjonen vi skaper, og behandles som en potensiell styrke.

Perspektivmangfold er lønnsomt

Forskningen til Heafy & Losada på hva som kjennetegner kommunikasjon i team som skaper økonomiske resultater er interessant. De har blant annet funnet at mengden informasjon som kommer på bordet i teamets diskusjoner, og teamets evne til å balansere mellom å argumentere for eget ståsted og å være genuint nysgjerrige på andre ståsted er to av faktorene som er grunnleggende idet de kaller ‘profitable teams.

Mangfold handler om å øke antall kvinner, folk med funksjonsnedsettelser, mennesker med en annen kulturell bakgrunn, seksuell orientering, eller utdannelse for å nevne noe. Å få dette til gjør seg godt i årsrapporter og i festtaler. Men hvis man ikke er nysgjerrig på, og virkelig lytter til innspillene, informasjonen, erfaringene, ideene, innsigelsene, perspektivene som andre bringer til torgs, vil det ikke spille så stor rolle om mangfoldet øker i tall. Det er først når det ‘de andre’ har med seg inn blir sett på som verdifullt at mangfold vil spille en rolle på bunnlinjen

En oppfordring til deg som er opptatt av mangfold er å begynne, allerede i dag, med å elske frem det mangfoldet som allerede finnes i din organisasjon. Å orke det irriterende at noen mener noe helt annet enn deg, og å møte annerledeshet i vid forstand med genuin nysgjerrighet er en kunst. Hvem har et annet perspektiv, løsning eller mening enn du har? Oppsøk det, lytt til det, anerkjenne det, vær nysgjerrig på det. Da bygger du din mangfoldkompetanse og vil være i stand til å ta ut det potensialet, både økonomisk og menneskelig, som ligger i det mangfoldet som allerede finnes på din arbeidsplass.

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere