Styreleder Tom Ivar Myhre i Diversitas sammen med administrerende direktør Christina Wiggen i Infranord Norge.

Infranord blir ny partner i Diversitas

Infranord er den største jernbaneentreprenøren på det svenske markedet og en voksende aktør i Norge. For å ytterligere bedre kjønnsbalansen i det norske markedet og bidra til et større mangfold, inngår selskapet nå et partnerskap med Diversitas.

Neda Beyzavi

12/2/24

Infranord bidrar til samfunnsutviklingen ved å skape forutsetninger for at både mennesker og varer skal kunne reise enkelt, trygt og klimaeffektivt. Dette kaller selskapet for "fremtidens spor".

- Infranord Norge arbeider for et bærekraftig og trygt arbeidsmiljø som er fritt for diskriminering og krenkende særbehandling, og som har gode arbeidsforhold og utviklingsmuligheter.  Vi er glad for å ha blitt partner av Diversitas som et viktig nettverk for økt kjønnsbalanse og mangfold, sier administrerende direktør Christina Wiggen i Infranord Norge.

Styreleder i Diversitas, Tom Ivar Myhre, er glad for at en ny jernbaneentreprenør velger å bli partner av Diversitas. - Gjennom vekst i dette fellesskapet øker vi kapasiteten for å gjennomføre mangfoldsprosjekter både for partnere og næringen generelt, sier han.

Om Infranord

Infranord leverer komplette jernbanetekniske tjenester og entrepriser som bidrar til sikker, punktlig og bærekraftig trafikk. Selskapet gjennomfører store prosjekter og deres organisasjon i Norge består av ansatte innen prosjektledelse og arbeidsutførelse.

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere