Julebrev

Det er snart jul og vi begynner sakte, men sikkert å ferdigstille prosesser og forberede et nytt år. På tross av covid-19 som traff oss alle, har 2020 vært et fantastisk år for Diversitas, og vi ønsker å takke alle nye medlemmer og partnere for at dere vil bli kjent med oss, og bidra til at bygg- og anleggsbransjen blir mer mangfoldig.

Metha Leonardsen

16/12/20

Diversitas ble formelt sett etablert desember 2019 som en stiftelse. Det er med stolthet og ydmykhet at jeg kan formidle at jeg er overbevisst om at den innsatsen vi har lagt ned i løpet av det siste året har bidratt til å dytte hele bransjen et godt steg i riktig retning. Styret består av medlemmer fra Veidekke, Betonmast, AF gruppen, Baneservice, Backe gruppen, JM Norge og Mesta. Til tross for at styret i dag ikke er særlig mangfoldig vil jeg likevel rette en stor takk til alle de fantastiske damene som bruker kvelder og helger på å arbeide med Diversitas – uten dere ville ikke bransjen vært der vi er i dag. Og selv om vi ikke er særlig mangfoldige når det kommer til kjønn imøtekommer vi mangfoldet på andre områder som f. eks. alder, bakgrunn og kompetanse.

I 2020 presenterte EBA en rapport som viser at bransjen vår består av 10% kvinner og 90% menn. Bare 2% av 10% jobber som fagarbeidere. Hvis vi ser på toppledere innenfor de store entreprenørene i bransjen er det ikke mange selskaper med en kvinne i sjefsstolen, ei heller særlig mangfoldige ledergrupper. Forskning viser at det er en sammenheng mellom mangfold i ledelse og selskapenes lønnsomhet og utvikling. Det er gjentatt blitt nevnt at mangfold kan bidra til innovasjon, vekst, økt lønnsomhet og kan styrke bedrifters konkurransekraft. Det er derfor på høy tid at vi tar et krafttak på vegne av hele vår bransje. Hvis vi skal henge med i digitaliseringen som skjer og spesielt innenfor den teknologiske utviklingen er det et stort behov for å få inn personer med en annen kompetanse enn vi har i bransjen i dag.

Kundene våre utvikler seg også, og for å møte morgendagens utfordringer tror vi i Diversitas på at vi vil gjøre dette bedre med et sterkere team om bord bestående av mennesker som bringer med seg ulike perspektiver.  

Våre partnere gjør en viktig forskjell
Vi vil rette en stor takk til NCC, Ramirent og WK entreprenør som har valgt å inngå partnerskap med Diversitas. Partnernes bidrag gjør at vi har mulighet til å gjennomføre aktiviteter og initiativer for å nå våre mål om en økt kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen. Vi håper på flere partnere i 2021 slik at vi kan gjøre enda mer av det vi tror på.

Mennesker som gjør en forskjell
Det er flere personer som fortjener en spesiell takk for den innsatsen de gjør for mangfoldsarbeid og Diversitas.
Svanhild Blakstad, journalist i byggeindustrien har vært en utrolig viktig og god samarbeidspartner i løpet av det siste året. Hun tørr å snakke om de vanskelige sakene, følger opp og gir mangfoldstematikken den plassen det fortjener i nyhetsbildet.
Kristine Hofer Næss, leder av ODA nettverket, og Guro Severinsen, leder av nettverkstreff i ODA nettverket: Tusen takk for at dere har tatt dere tid til å dele verdifull erfaring med oss i forbindelse med å starte opp et nettverk. Dere er viktige rollemodeller for oss!
Kari Sandberg, adm.dir i EBA. Tusen takk for at du inviterer oss inn i bransjeforeningen og gir oss plass. Du er en viktig samarbeidspartner for oss og vi gleder oss til det vi skal klare å skape sammen i året som kommer.

Vi ønsker å ta et tilbakeblikk på året som har gått:


Webinarer
Målet for 2020 var at vi skulle arrangere flere fysiske nettverkstreff og inspirasjonsdagen. Slik ble det ikke. Vi har lært at selv om det er et savn og verdifullt å treffes fysisk er det mye vi også får til digitalt.
Vi har gjennomført 5 webinarer med temaer som ubevisst diskriminering, IDA-saken, objektiv rekruttering og mangfold. Det har vært mellom 70 og 170 deltakere på webinarene våre, og vi har hatt lyttere fra nord til sør i landet. Dette vil vi fortsette med.

Andre aktiviteter
Vi er stolt over at Diversitas fikk taletid under den digitale arendalsuka, vi er bidragsytere i å utvikle en film om mangfold i samarbeid med EBA, og har deltatt på flere digitale rådgivertreff rundt omkring i landet.
Vi etablerte Diversitas Advisory Board som har hatt to møter der formålet er å sikre god forankring hos topplederne i bransjen, og et rådgivende organ for de tiltak og initiativer vi velger å ha fokus på.

Hva skjer i 2021?
Vi gleder oss til å kickstarte det nye året med partnerforum som begynner allerede i januar. Dette er et eget forum for våre stiftere og partnere der målet er å styre kompetansen på mangfold og dele erfaringer på tvers.
Vi har som mål å rulle ut Diversitas mentorordning i løpet av 2021, mer informasjon vil komme og dette er noe vi har stor tro på. Vi vil jobbe aktivt med sosiale medier og attraktivitet da vi tror vår bransje har mange historier som ikke er fortalt. Vi jobber med å øke bevisstheten rundt vår bransje for å tiltrekke oss flere dyktige talenter.

Vi vil også gjennomføre flere webinarer hvor vi tar opp aktuelle og engasjerende temaer. Våre partnere har mulighet til å i stor grad påvirke innhold, og kanskje også avholde webinar i Diversitas regi, så her er det bare å komme med forslag.

Videre ønsker vi å komme ut og skape engasjement fra tidlig alder, og flere steder. Skal vi skape mangfold må vi rekruttere fra flere steder. EBA hjelper oss der med tanke på å nå ut via opplæringskontorene til kommende lærlinger.

Ønsker du eller ditt selskap å bli partner, eller bidragsyter? Har du noen tips om områder å fokusere på, innhold til webinarer?
Ta kontakt med oss!

Vi ønsker alle våre medlemmer, partnere og bransjen en riktig god jul og et godt nytt år - vi gleder oss til fortsettelsen!

Julehilsen fra Diversitas ved styreleder Metha Leonardsen

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere