Åse Mette Spjelkavik, stabssjef i LNS.

LNS blir partner i Diversitas

Det nordnorske konsernet LNS har nylig inngått samarbeid med Diversitas.

8/3/24

LNS har siden 2022 intensivert fokuset på mangfold og likestilling som del av sitt bærekraftarbeid.

- Det å være en del av Diversitas vil være en ressurs for oss. Vi har også stor tro på at vi har erfaringer og kunnskap å bidra med inn i nettverket, sier Åse Mette Spjelkavik, stabssjef i LNS.

Spjelkavik forteller at sammen med en sikker og trygg arbeidshverdag, står det at man trives på jobb i høyt i LNS.

- Å bygge videre på vår inkluderende kultur og skape bred kunnskap og forståelse i hele organisasjonen for hvorfor mangfold er en styrke, er vårt fokus fremover.  

Styreleder i Diversitas Tom Ivar Myhre er veldig glad for at LNS blir partner i Diversitas.

- Vi setter stor pris på at en ledende anleggsentreprenør som LNS blir partner i Diversitas og ser frem til et godt samarbeid i arbeid med inkludering og mangfold i hele næringen, sier Myhre.

- Diversitas er i kraftig vekst, og med flere partnere får vi større kapasitet til å spre budskapet om inkludering og mangfold og gjennomføre aktiviteter både for partnerne og næringen generelt, sier han.

- Derfor er vi spesielt glad for at LNS med sin tydelige forankring i Nord-Norge bidrar til at det jobbes med inkludering og mangfold i hele landet, avslutter Myhre.

Kort om LNS-konsernet

LNS-konsernet hadde i 2022 en omsetning på 2,7 milliarder kroner og har per i dag ca. 750 ansatte. Konsernets selskap og prosjekter finner du fra Antarktis i sør, til Svalbard i nord.

LNS-konsernets forretningsområder:

- Tunneler og infrastruktur

- Gruvedrift og masseflytting

- Betongarbeid

- Bygningsmoduler og elementer i tre

- Bygg og anlegg

- Bolig og eiendom

- Lager og logistikk

- Drivstoff og tankanlegg

- Verksteddrift

- Persontransport privat og turistnæring

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere