Bakre rad (V til H): Thorbjørn Eng, Abdelrhman Abubasha, Nelson Bacher, Alend Sheker, Hege Auråen, Hilde Alice Kvernrød, Christian Roth Midtre rad (V til H): Oddmund Lefdal, Morten Heimvik, Amalie Håland Aas, Kawsica Rashasingham, Bjørn Bjune, Shad Hussein Første rad (V til H): Amin Yahyaoui, Nils-Jørgen Danielsen, Qased Mahmood, Kari Berntsen, Hani Alsosi, Per Arve Ekle

Ny runde med Diversitas omvendt mentorprogram

I fjor lanserte Diversitas et omvendt mentorprogram der studenter tar lederrollen overfor næringens toppledere og loser de gjennom et program i mangfold og inkludering. Programmet ble en stor suksess og nå er andre kull med mentorer og menteer i gang med sin mangfoldsreise.

Mimmi Granli

17/4/24

Studentene er mentorer for topplederne og skal lose dem gjennom et program i mangfold og inkludering. I «Omvendt mentoring» er det nemlig de unge som tar lederrollen og guider topplederne.

Hver av lederne har blitt matchet med en student ved et relevant studie. Blant de unge mentorene finner vi studenter fra retninger som byggingeniør, arkitektur og geoteknikk. Unikt for programmet er at de også haren mangfoldskompetanse gjennom for eksempel sitt kjønn, funksjonsnedsettelse eller flerkulturell bakgrunn.

Programmet fremmer mangfold og inkludering ved å bygge relasjoner mellom individer som er forskjellige i alder, etnisitet, kultur og kjønn, sier daglig leder i selskapet Catalysts, Lisa Cooper.

Resultatene fra første runde av programmet var tydelig positive. Topplederne ble bedt om å vurdere sin mangfoldskompetanse både før og etter programmet, og svarene viste en betydelig økning. Før programmet svarte kun 20%at de følte de hadde nødvendig kunnskap og bevissthet for å skape et mangfoldig og inkluderende miljø. Etter programmet hadde dette tallet økt til imponerende 87,5%.

Dette er gode resultater og viser at metoden, og ikke minst møter mellom mennesker, fungerer i mangfoldsarbeid, sier Styremedlem i Diversitas og HR-direktør i Baneservice AS, Ann-Christin Gussiås.

Hun forteller at programmet har blitt lagt merke til innad i bransjen og at flere toppledere har ønsket å bli mentee og at de tolv mentee-plassene ble raskt fylt opp.

Vi er veldig glade for at programmet har blitt så populært, og det viser at bransjens mangfoldsutfordringer på alvor og at de ønsker å få mer kunnskap, sier hun.

Klar for bratt læringskurve

Mentor og mentee-paret Nelson Bacher (Masterstudier Geoteknikk NTNU) og Per-Arve Ekle (Divisjonsdirektør, GK Norge)

Mentor og mentee-paret Nelson Bacher (Masterstudier Geoteknikk NTNU) og Per-Arve Ekle (Divisjonsdirektør, GK Norge) er begge klare for en bratt læringskurve. Bacher tror programmet er viktig for å inspirere flere til å bli en del av bygg- og anleggsnæringen. Han tror bransjen nå går glipp av mange dyktige folk.

- Jeg tror bransjen går glipp av mange kompetente folk som ikke velger denne retningen. Dette gjelder spesielt for rekruttering av fagarbeidere, noe jeg selv hovedsakelig er, i tillegg til å være ingeniør, sier Bacher.

Han ser frem til å dele sin mangfoldskompetanse.

Jeg håper å vise at det som virkelig skiller mennesker, er det de gjør, og ikke hvordan de ser ut. Jeg ønsker at en åpenhet rundt kultur skal bidra til å redusere barrierene for å diskutere etnisitet og lignende temaer.

Han håper programmet gjør at flere vil se hvordan et mangfoldig arbeidsmiljø ikke bare skaper et livligere miljø, men også kan føre til mer innovasjon og økt effektivitet i prosjekter, uavhengig av fagbakgrunn, alder og personlighetstyper.

Divisjonsdirektør i GK Norge, Per-Arve Ekle, forteller at han allerede etter de første møtene med sin mentor, Nelson Bacher, ser at det er veldig positivt med nye perspektiver.

Først og fremst håper jeg å lære mer om inkludering og mangfold generelt, gjennom å få «åpnet opp skylappene» som både jeg og mange sitter med. Vi har delt erfaringer og overraskende mye er likt ,bare med forskjellig inngang, sier han.

 

Fakta om Diversitas omvendt mentor-program:

Programmet består av 24 deltakere med tolv mentorer(studenter) og tolv mentees, som er ledere fra de ulike selskapene. Hver leder har blitt matchet med en student ved et relevant studium. Spesielt for programmet er at studentene også har mangfoldskompetanse gjennom for eksempel kjønn eller flerkulturell bakgrunn.

Det er Diversitas, bygg- og anleggsbransjens nettverk for mangfold og økt kjønnsbalanse som ved hjelp av selskapet Catalyst tok initiativ til mangfoldsprogrammet «Omvendt mentoring» i bygg- og anleggsbransjen.

Lederne som deltar, er

Erik Sollerud, CEO i Rental Group

Bjørn Bjune, Direktør for Produkt og Utvikling i Baneservice AS

Per Arve Ekle, Divisjonsdirektør i GK Norge AS

Tone Manum, Banesjef Trikk i Sporveien AS

Christian Roth, Økonomidirektør i AF Anlegg

Nils-Jørgen Danielsen, Avdelingsleder i WK Entreprenør AS

Anders Høiback, Konsernsjef i InfraGroup

Kari Helland Berntsen, Direktør for Geomaterialer i Veidekke Infrastruktur

Morten Heimvik, Daglig leder i NRC Kept AS

Thorbjørn Eng, Daglig leder i Consto Anlegg AS

Hilde Alice Lysholm Kvernrød, Prosjektsjef i Mesta AS

Oddmund Lefdal, Konserndirektør Anlegg- og Spesialproduksjon i Mesta AS

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere