Nytt samarbeid for å øke mangfoldet

Sammen med Diversitas skal vi arbeide for å bevare og øke mangfoldet, og bli enda mer bevisste på hva mangfold er og hva det gir oss.

Malin Bryntesson, Managing Director IcopalTak

14/9/21

Formålet med IcopalTaks nye samarbeid med Diversitas er å bidra til at næringen evner å rekruttere flere hoder med nye viktige tanker. – Mangfold for meg betyr at alle våre ansatte har det bra på jobben. De blir sett, akseptert som de er og tatt vare på, sier Malin Bryntesson, som leder IcopalTak.

 

IcopalTak er blant Norges ledendeeksperter på flate tak og eies av BMI, den største takleverandøren i Europa. Vi har 200 ansatte på åtte avdelinger i Norge, og jobber tett med noen av landets største entreprenører og byggherrer.
- Vi motiveres av å levere høy kvalitet, og vinner oppdrag fordi vi er kjent for kvaliteten vi leverer. Vi er også kjent for å ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Samtidig har vi ambisjoner om å alltid bli bedre, og vårt langsiktige mål er å tiltrekke oss flere kvinner og mennesker med ulik bakgrunn og erfaringer, samtidig som vi jobber med å sikre at alle føler seg inkludert og integrert, sier Bryntesson.

– Jeg har genuint tro på at kvalitet, bærekraft og mangfold er sentralt for å være og forbli best, legger hun til.

 

Bryntesson mener at økt mangfold vil gi takbransjen løftet det trenger i en fremtid hvor taket skal være mer enn kun en beskyttende barriere over bygget. – Taket skal blant annet hjelpe oss med å fordøye vann i et våtere klima preget av mer ekstremvær, det skal gi grønne lunger til beboere, det skal gi byggene energi og bidra til å rense luften i trafikkbelastede områder. Det krever hoder som tenker ulikt.

 

– Et viktig steg i riktig retning blir å lytte, lære og dele erfaringer med andre bransjefolk i Diversitas. Vi ser frem til å satse enda hardere på mangfold fremover, avslutter hun.

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere