Økt mangfoldskompetanse blant topplederne skal bidra til å endre bygg- og anleggsbransjen

Tidligere i år lanserte Diversitas et omvendt mentorprogram der studenter tar lederrollen overfor næringens toppledere og loser de gjennom et program i mangfold og inkludering. Programmet har pågått i seks måneder og denne uken var det avslutning på Sentralen i Oslo.

Mimmi Granli

20/10/23

Resultatene fra programmet er tydelig positive. Topplederne ble bedt om å vurdere sin mangfoldskompetanse både før og etter programmet, og svarene viste en betydelig økning. Før programmet svarte kun 20% at de følte de hadde nødvendig kunnskap og bevissthet for å skape et mangfoldig og inkluderende miljø. Etter programmet hadde dette tallet økt til imponerende 87,5%.

Dette er veldig gode resultater og viser at metoden og møter mellom mennesker fungerer i mangfoldsarbeidet, sier Styremedlem i Diversitas og HR-direktør i Baneservice AS, Ann-Christin Gussiås.

Fortsatt en vei å gå for å endre bransjen

På avslutningen presenterte parene sine erfaringer fra programmet. Både mentorene og menteene fortalte at de har lært mye om mangfold, men ikke minst om sin egen rolle, i løpet av programmet.

Flere trakk frem at det ikke er nok å lese seg opp om mangfold, men at å snakke med folk og å være nysgjerrig også er viktig. Utfordringen mange med flerkulturell bakgrunn møter i jobbsøknads-prosesser var også høyt på agendaen.

Dan Robert Granerud, prosjektdirektør i Veidekke, fortalte at en av historiene mentoren Ahmed Sultan fortalte, gjorde særlig inntrykk på han.

Ahmed jobbet som telefonselger ved siden av studier. Da han presenterte seg som Ahmed solgte han nesten ingenting, men da han presenterte seg med et norsk navn ble han månedens selger. Det gjorde inntrykk på meg sier han, og fortsetter:
Det er for lett når man skal velge ut 3 søkere til intervju i en bunke på kanskje 17 kvalifiserte søkere å velge Gro og eller Arne, og på grunn av det går en svært kompetent og dyktig gutt som heter Ahmed ut av søknadsbunken på grunn av navnet sitt. Dette må vi endre på.

Ahmed fortalte at prosessen har vært veldig lærerikt begge veier.  

Det har vært veldig fint å være mentoren til Dan og å kunne bidra med å utvide perspektivene hans med min historie og fortelle om utfordringene jeg er oppvokst med. Vi har delt historier begge veier og blitt veldig godt kjent, sier Ahmed.

Veien videre

Styremedlem i Diversitas, Ann-Christin Gussiås, forteller at Diversitas er fornøyd med gjennomføringen av programmet og har stor tror på at dette bidrar til å gjøre bygg- og anleggsbransjen mer inkluderende.

Tilbakemeldingene fra deltakerne er svært positive, og vi ser at dette har vært verdifullt både for studentene og topplederne.
En stor takk til de dyktige programlederne Hoda Ali og Athiraga Arumuagam i Catalysts, legger hun til.

Styret i Diversitas skal nå vurdere om og hvordan de skal ta dette arbeidet videre. Det er Daglig leder i Catalysts, Lisa Cooper, glad for.

Vi er stolte av hva vi har fått til med dette programmet og ikke minst det engasjementet både mentorer og mentees har vist. Vi ser tydelig på resultatene at dette fremmer inkludering ved å bygge relasjoner mellom individer som er forskjellige i alder, etnisitet, kultur og kjønn. Vi har stor tro på at dette bidrar positivt til endring i virksomhetene og i bransjen, avslutter hun.

Fakta om Diversitas omvendt mentor-program:

Programmet har pågått i seks måneder og består av 20 deltakere med ti mentorer (studenter) og ti mentees, som er ledere fra de ulike selskapene. Hver leder har blitt matchet med en student ved et relevant studium. Spesielt for programmet er at studentene også har mangfoldskompetanse gjennom for eksempel kjønn eller flerkulturell bakgrunn.

Det er Diversitas, bygg- og anleggsbransjens nettverk for mangfold og økt kjønnsbalanse som ved hjelp av selskapet Catalyst tok initiativ til mangfoldsprogrammet «Omvendt mentoring» i bygg- og anleggsbransjen.

Topplederne som har deltatt er Amund Tøftum (Konsernsjef i AF gruppen), Terje Wilhelmsen (Divisjonsdirektør i Baneservice), Mårten Skällenäs (Vise administrerende direktør i Backe), Matias Line (Prosjektsjef i Mesta), Kjersti Kanne (Administrerende direktør i Baneservice), Dan Robert Granerud (Prosjektdirektør i Veidekke), Lars Erik Lund (Konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke), Ole Christian Skredsvik, (Banesjef T-bane i Sporveien), Peter Sandrup (Konsernsjef i Betonmast), Marianne Gjertsen Ebbesen (Konserndirektør byutvikling trehus, OBOS).

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere