NCC vil bidra til å styrke mangfoldet i bygg- og anleggsnæringen

NCC er ett av Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og ca 15.500 ansatte. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Per Jonsson, Head of NCC Infrastructur Norge og leder av Landsrådet i NCC Norge

13/10/20

Som en av de største entreprenørene i Norden og medbetydelig aktivitet i Norge er det naturlig og ønskelig for NCC å være med åutvikle norsk bygg- og anleggsnæring i en positiv retning. Ett av målene er åbidra til økt interesse og anseelse av næringen blant unge mennesker, slik atflere kvalifiserte kvinner og menn ønsker å jobbe i vår bransje.

Vi har blitt med som partner i Diversitas både fordi det er flerespørsmål og utfordringer omkring mangfold som vi selv ikke har behandlet ellervært bevisste på, og derfor ønsker å ta del i denne kompetansen andre aktørerhar samlet, så langt. Videre har vi et sterkt ønske om å kunne være med å deleegne erfaringer, og dermed påvirke og utvikle vår bransje.

Til dette tror vi Diversitas er et godt virkemiddel for bygge-og anleggsnæringen. Gjennom de prosessene Diversitas driver ser vi frem til åutfordre oss selv og ledelsen i selskapet.

Vårt mål er at enda flere skal vurdere bygg- og anlegg somen attraktiv bransje å arbeide i, og at våre egne ansatte skal være stolte av åvære en del av denne bransjen. Da tror vi en viktig del av jobben starter medhvordan vi arbeider med mangfold.

Per Jonsson, Head of NCC Infrastructur Norge og leder av Landsrådet i NCC Norge

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere