– Jeg er veldig glad og stolt av å få til dette partnerskapet, sier Merete Medle i Peab. Her sammen med Sif Løvdal.

Peab blir partner i Diversitas

Et av Nordens største bygg- og anleggsselskaper blir en del av Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bransjen.

1/6/24

– Jeg er veldig glad og stolt av å få til dette partnerskapet, som kan hjelpe oss godt på vei i arbeidet vi gjør med mangfold og inkludering, sier Merete Medle, leder for Peabs mangfolds- og inkluderingsutvalg.

 

– Samarbeid er en av grunnstenene i å få til et vellykket inkluderings- og mangfoldsarbeid. Vi ser det som utelukkende positivt å kunnelære av andre aktører i bransjen, og at vi deler kompetanse og erfaringer på tvers, sier hun.

 

Kraftfullt bransjesamarbeid

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra Mesta, Betonmast, Veidekke, Backe, AF, JM og Baneservice. Med Peab som seneste tilskudd til nettverket består det nå av hele 32 partnere, både små og store bedrifter i bransjen.

– Jeg ønsker Peab hjertelig velkommen som ny partner. Jeg ser frem til et godt samarbeid i årene fremover for et bedre mangfold i næringen vår, sier Sif Løvdal, nestleder i Diversitas og HR-sjef i AF Gruppen.

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere