Inkludering og mangfold er viktig fordi det bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskaping, sier Linn Rålien Westersø, konserndirektør HR i Skanska.

Skanska blir partner i Diversitas

Skanska blir del av Diversitas – Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsnæringen. Nettverket har som mål å jevne ut kjønnsbalansen og øke mangfoldet på tvers i næringen og Skanska blir en viktig partner for å løfte Diversitas og mangfoldsarbeidet videre.

Neda Beyzavi

18/12/23

- I Skanska er inkludering og mangfold viktig fordi det bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskaping. Ved å bli del av Diversitas ønsker vi å bidra til å videreutvikle dette arbeidet både i bransjen og Skanska, forteller konserndirektør HR Linn Rålien Westersø.

- Inkludering og mangfold er en viktig forutsetning både for å utvikle en innovativ bedriftskultur og for å få folk til å søke seg til Skanska. Og for at vi skal være en attraktiv næring så er det avgjørende at vi har en inkluderende kultur hvor mangfoldet blir verdsatt, tatt i bruk og hvor folk trives, avslutter Linn

Viktig å ha Skanska med på laget

Styreleder i Diversitas Tom Ivar Myhre er veldig glad for at en så viktig aktør som Skanska, både nasjonalt og internasjonalt blir en del av fellesskapet.

— Vi setter stor pris på at en ledende entreprenør som Skanska blir partner i Diversitas. Skal vi lykkes med Diversitas sine mål er vi avhengig av at større aktører fra ulike deler av næringen blir partner. Vi skal få til mangfoldssamarbeid, sier Myhre, som er styreleder i Diversitas og direktør for bærekraft i Backe.

— Ved å vokse får vi større kapasitet til å gjennomføre mangfoldsprosjekter både for partnerne og næringen generelt. I tillegg blir vi en enda sterkere stemme ovenfor næringen og politikere, sier han.

— I tillegg tilfører Skanska med sin omfattende internasjonale virksomhet en dimensjon av kulturforståelse som er vesentlig for å sikre integrering i en næring som blir mer og mer internasjonal, avslutter Myhre.

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere