Tarkett blir partner i mangfoldsnettverket Diversitas

En av verdens største gulvprodusenter med virksomhet i over 100 land forsterker sitt engasjement for inkludering og mangfold gjennom et nytt partnerskap med Diversitas.

Neda Beyzavi

30/10/23

Tarkett Norge anerkjenner styrken i å integrere en global tilnærming med en sterk lokal forankring. Selskapet verdsetter inkludering og mangfold som nøkkelområder som krever kontinuerlig oppmerksomhet og innsats fra alle i et fellesskap, særlig i lys av dagens globale utfordringer. Dette kommer til uttrykk gjennom deres #OneTarkett-initiativ.

Hvert år arrangerer Tarkett en egen uke dedikert til inkludering og mangfold, med lokale initiativer og aktiviteter.

- Vi har startet arbeidet med å skape bevissthet rundt mangfold og kjønnsbalanse, men så langt har vi bare berørt overflaten, sier Marcus Bogren, HR Business Partner i Tarkett.

Nå ønsker Tarkett gjennom partnerskapet med Diversitas å jobbe enda mer aktivt med ulike tema innenfor mangfold.

- Da vi hørte om Diversitas, og forsto hva nettverket sto for, var det en selvfølge for oss å bli en samarbeidspartner. På denne måten vil vi være med for å lære og bidra til å utjevne mangfoldet og kjønnsbalansen i bygge- og anleggsbransjen. Vi ser frem til å jobbe aktivt med dette, og som partner få støtte og verktøy som vi kan benytte til å utvikle bransjen sammen med andre, sier Per Olaf Øxseth, administrerende direktør i Tarkett Norge.

Vi ser frem til å jobbe aktivt med inkludering og mangfold, og sompartner få støtte og verktøy som vi kan benytte til å utvikle bransjen sammenmed andre, sier Per Olaf Øxseth, administrerende direktør i Tarkett Norge.

Også fra et bærekraftsperspektiv mener Tarkett at det er viktig å arbeide med mangfold.

- I Tarkett har vi et sterkt fokus på bærekraft som ofte bare knyttes til produkter, men det skal også inkludere mennesker. Som en del av vår strategi frem til 2027, og på lang sikt, er det viktig for Tarkett og bransjen å veie opp kjønnsbalansen og inkludere flere mennesker med ulik bakgrunn for å få nye perspektiver og dermed kunne bli bedre, legger Per Olaf Øxseth.

Styreleder i Diversitas Tom Ivar Myhre setter stor pris på å få Tarkett med som partner og er glad for at stadig flere virksomheter i næringen vil være del av et fellesskap for arbeid med inkludering og mangfold.

— Arbeid med inkludering og mangfold er arbeid med sosial bærekraft, understreker han. Myhre legger til: -Når Diversitas nå vokser kan vi tilby våre partnere flere tilbud. Dette styrker vår posisjon og gir oss en tydeligere stemme i samfunnet og næringen.

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere