Velkommen til webinaret "Det er lov å være annerledes"

Vi lever i et samfunn hvor man tenker at det å verdsette ulikheter i næringslivet er en selvfølge, men er det egentlig slik? Diversitas har gleden av å invitere til et webinar med tre herlige foredragsholdere som alle har ulike bakgrunner, men deler den samme verdien om at man skal verdsette ulikheter og at det er lov å være annerledes.

29/5/22

Onsdag 8. juni 2022 fra 12:00-13:30 på Teams

Trykk her for å melde deg på!

Laura E.M. Traavik har undervist i over 20 år i mangfoldsledelse og har forsket på både mangfold og tilhørighet. Både i undervisning og forskning er hun opptatt av å skape arbeidsplasser som verdsetter forskjeller, skaper tilhørighet og fører til trygghet og likeverd for alle. I sitt foredrag vil hun diskutere hvordan organisasjoner kan gå lengre for å tiltrekke seg ansatte med forskjellig bakgrunn og skape en kultur der alle kan bli med, og trives. Laura er førsteamanuensis på Høyskolen Kristiania, Institutt for ledelse og organisasjon og Workplace Inclusion Research group leder.

Snorre D. Paulsen er lederutvikler og CEO i selskapet Pinecone Leadership og vil i innlegget sitt skape bevissthet rundt verdien av åta med seg annerledeshet inn i ledelse og næringslivskultur. Sett fra en leder utviklers øyne er monokultur en av de største hindrene for vekst og utvikling - og derfor så viktig med folk som tør å være annerledes og å være stolt av det. Jeg håper å kunne inspirere både folk som har usikkerhet rundt å være annerledes og skape mer bevissthet rundt hvordan vi alle kan lære og vokse som mennesker (og ikke minst som ledere) gjennom å værenysgjerrig på de som tenker, føler og er annerledes enn oss selv.

Inge Alexander Gjestvang er tidligere lærer og skoleleder,og er nå leder i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Han eropptatt av mangfold og inkludering både i utdanningsløpet og arbeidslivet,siden det å kunne gå på skole og jobb med hele seg er en viktigbidragsyter til god psykisk helse. I foredraget vil han snakke om konsekvenseneav kjønnsdelt utdannings- og yrkesvalg, samt viktigheten av tydelig verdibasertledelse.

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere