WK Entreprenør er blitt partner hos Diversitas

WK Entreprenør vil «bygge best i samspill med andre». Nå gleder vi oss til å spille på lag med et kompetent nettverk i Diversitas for å bidra til økt mangfold i bransjen vår.

Hilde Glenne, leder for HR og kommunikasjon, WK Entreprenør

17/11/20

WK Entrepenør ønsker å gjøre en forskjell i arbeidet for økt mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen, i tett samspill med Diversitas. Som partnere i dette kompetente nettverket i Norge, ser vi frem til å bidra til en holdningsendring for å styrke kvinneandelen og mangfoldet i bransjen vår. Dette sier Hilde Glenne, leder for HR og Kommunikasjon i WK Entreprenør.  


WK Entreprenør er et heleid familieselskap med snart 70 års erfaring, hvor vi som totalentreprenør bygger private boliger, næringsbygg og offentlige institusjoner. Med 80 dedikerte ansatte fordelt i Oslo og Tønsberg, hadde vi i 2019 en omsetning på 766 mill.kr. Vi har en betydelig ordrereserve og forventer økende oppdragsmengder og ytterligere vekst fremover.  

 
I dette vekstbildet er rekruttering et viktig område. Og pr. i dag har vi altfor få kvinner på laget vårt, på tross av sterkt fokus på mangfold i rekrutteringsarbeidet. Vi er derfor helt nødt til å spille på lag med andre kloke hoder i bransjen for å bygge et differensiert lag med kompetente kvinner og menn fra ulike kulturer og med bredde i alder og sosial bakgrunn. 

Vi ser derfor på et aktivt partnerskap i Diversitas som et essensielt strategisk grep i utviklingen mot en mer spenstig og mangfoldigbygg- og anleggsbransje. I Diversitas skal vi bidra til å utfordre, utvikle og handle. Og som Diversitas selv sier: «Dersom vi jobber sammen, vil vi kunne øke attraktivitet til vår bransje, skape en felles forståelse av utfordringene og virkelig bevise at sammen er vi sterke!» 

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere