Årets mangfoldsbedrift

For første gang skal Diversitas kåre «Årets mangfoldsbedrift»!

Kåringen skal bli en årlig begivenhet med formålet om å løfte frem selskaper som har tatt mangfoldsarbeid på alvor i eget selskap.

Kriteriene for å bli årets mangfoldsbedrift er:

  1. Kan dokumentere interne etiske retningslinjer eller policy som omhandler mangfold
  2. Krav til mangfold hos leverandører i code of conduct, eller tilsvarende
  3. Statistikk/data på minimum kjønnsfordeling internt
  4. Kan vise til utvikling internt
  5. Konkrete enkeltsaker

Hvordan melde inn kandidater?

Selskaper og enkeltpersoner kan nominere både egen virksomhet og andre kandidater. Frist til å nominere er 1. september 2021.

Prosessen videre
Nominerte forslag vil bli vurdert av en egen jury. Mer informasjon om juryen kommer senere.

Vinneren blir kåret på et digitalt arrangement i september 2021.