Consto har nylig inngått partnerskap med Diversitas.

Consto blir partner i Diversitas

Consto har nylig inngått partnerskap med Diversitas.

Neda Beyzavi

19/3/24

- Gjennom Diversitas-nettverket vil vi kunne utveksle erfaringer og dele kunnskap om «beste praksis». Vi håper at vi kan få innspill til hvordan vi kan jobbe mer systematisk med mangfold og kjønnsbalanse, sier konsernsjef i Consto, Kent-Helge Holst.

Consto er et av landets ledende bygg- og anleggskonsern med en omsetning på rundt 10 milliarder kroner og 1300 medarbeidere. Holst tror den største utfordringen med å fremme mangfold og kjønnsbalanse ligger i å endre etablerte og ubevisste holdninger som kan føre til diskriminering og ulikheter.

- Dette krever en helhetlig tilnærming som inkluderer bevisstgjøring på alle nivåer av organisasjonen. Gjennom målrettet arbeid med holdningsendringer og bedriftskulturen kan vi skape et arbeidsmiljø som fremmer mangfold, inkludering og likestilling, sier Holst.

Styreleder Tom Ivar Myhre i Diversitas ser frem til samarbeidet.

- Vi er glade for å ha Consto med som ny partner i Diversitas, og vi gleder oss til å dele erfaringer og lære av hverandre. Vi setter spesielt pris på Constos bidrag gjennom vårt omvendte mentorprogram i år, der målet er å fremme inkludering ved å bygge relasjoner mellom individer som er forskjellige i alder, etnisitet, kultur og kjønn, avslutter Myhre.

Konsernsjef Kent-Helge Holst i Consto tror den største utfordringen med å fremme mangfold og kjønnsbalanse ligger i å endre etablerte og ubevisste holdninger som kan føre til diskriminering og ulikheter.

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere