- Jeg har lært mye om mangfold, men ikke minst om min egen rolle. I Betonmast ønsker vi å ha en inkluderende kultur som vi kan være stolte av og som reflekterer samfunnet rundt oss, sier konsernsjef Peter Sandrup i Betonmast. Her sammen med sin mentor Suzana Ismail.

Suzana (23) flyktet fra krigen: Ble mentor for toppsjefen i Betonmast

Hva kan en ung jente fra Syria som flyktet krigen lære en av byggenæringens toppledere? Gjennom Diversitas' omvendte mentorprogram har Suzana Ismail delt erfaringer med konsernsjef Peter Sandrup i Betonmast. - Suzana har en sterk historie som har gjort stort inntrykk på meg, sier Peter.

Neda Beyzavi

5/2/24

Mentorprogrammet som strakk seg over seks måneder i fjor, involverte 20 deltakere; ti studenter (mentorer) og ti ledere (mentees) fra forskjellige selskaper. Resultatene fra arbeidet er tydelig positive:

Topplederne ble bedt om å vurdere sin mangfoldskompetanse både før og etter programmet, og før oppstart svarte bare 20 prosent at de følte de hadde nødvendig kunnskap og bevissthet for å skape et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Etter programmet hadde dette tallet økt til 87,5 prosent.

Lært mye

Peter skryter av sin mentor som til tross for store utfordringer og motstand, har overkommet ekstreme vanskeligheter.

- Jeg har lært mye om mangfold, men ikke minst om min egen rolle. I Betonmast ønsker vi å ha en inkluderende kultur som vi kan være stolte av og som reflekterer samfunnet rundt oss. For å komme dit, innså jeg at også jeg trenger å gjøre en reise. Jeg trenger input og jeg trenger å lære. Og det har omvendt mentoring hjulpet meg med, sier Peter.

Videre forteller konsernsjefen at det ikke er nok å lese seg opp om mangfold, men at å snakke med folk og å være nysgjerrig også er viktig.

- Suzana har en sterk historie som har gjort stort inntrykk på meg, sier konsernsjef Peter Sandrup i Betonmast.

Kidnappet som niåring

Suzanas barndom var preget av fraværende foreldre og et miljø hvor hun ofte ble utnyttet og mishandlet. En av de mest skremmende hendelsene i hennes liv var da hun som niåring ble kidnappet. I en desperat flukt hoppet hun ut av kidnapperens bil og pådro seg alvorlige skader, men reddet heldigvis sitt eget liv.

Da Suzana ankom Norge i 2013, stod hun overfor nye utfordringer. Overgangen til norsk skole som åttendeklassing ble vanskelig, med språkbarrierer og mobbing som bidro til følelser av isolasjon og utenforskap. - Mobbingen på grunn av utseendet mitt og manglende språkferdigheter isolerte meg. Jeg følte meg veldig alene, deler Suzana.

Vendepunktet kom da hun fant en alliert i en medelev med lignende erfaringer. Dette vennskapet ble en motivasjonskilde, som hjalp Suzana med å overkomme barrierene og til slutt oppnå en bachelorgrad fra OsloMet. I dag jobber hun som byggfaglig rådgiver hos Opak.

- Jeg er heldig! Flere jeg kjenner, som er smarte og ønsker å bidra til samfunnet, møter ofte utfordringer. De havner nederst i søknadsbunken og sliter med å finne jobb fordi de har et utenlandsk navn og en annen bakgrunn.

Hun opplever Peter som en åpen person som ønsker å skape endringer i arbeidslivet, både med hensyn til likestilling og inkludering.

- Et godt arbeidsmiljø er nøkkelen til at arbeidstakere trives og er mer effektive, sier Suzana.

Stor interesse fra partnere

Et av tiltakene for å øke mangfoldskompetansen i bygg- og anleggsbransjen, har vært omvendt mentorprogram i Diversitas. Fjorårets program ble en suksess og etter inspirasjonsdagen lanserte nettverket et nytt kull for 2024.

-  Det er med stor glede at vi har mottatt stor interesse og flere motivasjonssøknader fra partnerbedriftene. Men vi har fortsatt noen mentor-plasser ledig, og oppfordrer de som er nysgjerrige på årets program til å ta kontakt, sier styremedlem Ann-Christin Gussiås i Diversitas.  

- Vi gleder oss til presentere årets mentorer og mentee i tiden som kommer, avslutter hun.

Styremedlem Ann-Christin Gussiås i Diversitas på inspirasjonsdagen 17. januar 2024. Til daglig jobber hun som HR direktør i Baneservice.

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra:

Våre partnere