Våre partnere

Diversitas drives på frivillig basis av ildsjeler fra entreprenørselskap innen bygg- og anleggsbransjen. Bidraget fra våre partnere gjør at vi i Diversitas kan fortsette vårt arbeid med å bidra til en mer inkluderende og mangfoldig bygge- og anleggsnæring.

Vi har et sterkt ønske om å gjennomføre flere strategiske aktiviteter for å oppnå målet vi har satt oss: bedre kjønnsbalanse og et større mangfold.


For å nå våre mål er vi avhengige av å inngå partnerskap med flere organisasjoner. Vi vil gjerne samarbeide med dere som virkelig tror på mangfold og ønsker å bidra til å synliggjøre vår bransje for et større utvalg av befolkningen, og dere som ser viktigheten av en felles dugnad for å gjøre en varig endring og sammen løfte bransjen vår til et nytt nivå.

Dersom vi jobber sammen vil vi bedre kunne øke attraktivitet til vår bransje, skape en felles forståelse av utfordringene og virkelig bevise at sammen er vi sterke!

Bedre kjønnsbalanse og mangfold er ingen konkurranse, men en jobb bransjen er tjent med å løfte i fellesskap. Gjennom Diversitas kan din bedrift ta et steg i riktig retning for fremtiden i bygg- og anleggsbransjen.

Diversitas_Arne Roald_Foto

Våre partnere skal:

Arbeide systematisk for en inkluderende kultur på arbeidsplassen

Bidra med erfaringsutveksling

Fremme gode rollemodeller

Oppfordre ansatte til å delta på Diversitas arrangementer

Inkludere mangfold i selskapets strategi

Få konkrete råd og verktøy for å nå satte mål

Måle og dele resultater ihht vedtatte KPI’er for bransjen

Være en del av et nettverk som jobber sammen

Ønsker din virksomhet å bli partner?

Takk for din interesse.
Vi tar kontakt med deg ang. partnerskap i Diversitas
Oops! Noe gikk galt

Siste nytt:

Se nyhetsarkiv

Diversitas ble stiftet i 2019 av representanter fra: